VELKOMMEN TIL NORGES HYGGELIGSTE B2B-SHOP FOR GARN- HOBBY ELLER GAVEBUTIKKER. PRODUKTER OG SERVICE I VERDENSKLASSE!

Om Mauds

Om Mauds Manufaktur

Mauds Manufaktur AS er et norskt engros og distribusjon-firma som hovedsaklig retter seg mot garn, gave og hobby-butikker. Mauds ble stiftet i desember 2019 og har kontor og lager i Oslo sentrum. Gründer/eier og styreleder er BERIT VEISET, som også er gründeren bak den populære garnbutikken FRU KVIST i Oslo. Daglig leder i Mauds er Elisabeth Lund-Andersen, som er tidligere kollega av Berit gjennom ukeblad- og magasinbransjen. Begge har gjennom hele sitt yrkesliv jobbet med skaperglade og engasjerte kvinner som målgruppe.

Vi som jobber i Mauds Manufaktur brenner for økt glede ved håndarbeid. Vår ambisjon er bidra til å bevare, og helst øke, antallet fysiske håndarbeidsbutikker i Norge. Det skal vi gjøre ved å tilby populære kvalitetsvarer, som du som forhandler skal tjene godt på på. Vi kan ikke love at vi alltid greier å nå våre mål, men så langt det er forsvarlig vil vi søke å gi våre kunder markedets beste marginer på det som er Mauds egenproduserte varer. Vårt vareutvalg vil være strikkepinner, nyttige og praktiske redskaper og gadgets som kan inspirere strikkere og håndarbeidsglade i alle aldre. Vi er stolt offisiell forhandler av ChiaoGoo i Norge.

Vi er hele tiden på jakt etter saker og ting som kan gi gode tilleggsalg i strikke- og håndarbeidsbutikker, og som inspirerer både dere i butikken og kundene.

Lurer du på noe? Eller har du noen behov for varer du ikke finner andre steder på markedet i dag? Ta kontakt på post@maudsmanufaktur.no og vi svarer deg så fort vi kan.

To our English speaking partners and customers:

Mauds Manufaktur AS is a Norwegian wholesale and distribution company which mainly targets yarn, gift and hobby shops. Mauds was founded in December 2019 and has an office and warehouse in central Oslo. Founder/owner and chairman of the board is BERIT VEISET, who is also the founder behind the popular yarn shop FRU KVIST in Oslo. The general manager of Mauds is Elisabeth Lund-Andersen, who is a former colleague of Berit through the weekly magazine and magazine business. Both have throughout their professional lives worked with creative and committed women as a target group.

We who work at Mauds Manufaktur are passionate about increased joy in needlework. Our ambition is to help preserve, and preferably increase, the number of physical needlework shops in Norway. We will do this by offering popular quality goods, which you as a retailer will make a good profit from. We cannot promise that we will always manage to achieve our goals, but as far as it is justifiable, we will seek to give our customers the best margins on the market on what are Maud’s self-produced goods. Our product selection will be knitting needles, useful and practical tools and gadgets that can inspire knitters and needlework enthusiasts of all ages. We are proud to be the official retailer of ChiaoGoo in Norway.

We are constantly looking for things that can generate good additional sales in knitting and needlework shops, and that inspire both you in the shop and the customers.

Do you have any questions? Or do you have any need for goods that you cannot find anywhere else on the market today? Get in touch at post@maudsmanufaktur.no and we will answer you as soon as we can.